elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 23.07.2024

Deklaracja dostępności

 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sps40.bytom.pl.

 Data publikacji strony internetowej: 2019-10-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-01.

 Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Problemy, które mogą wystąpić:

Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych, gdyż pełnią rolę estetyczną.
Filmy nie posiadają napisów.
Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Skróty klawiaturowe:

na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Biedroń, adres e-mail:sekretariat@sps40.bytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2811827. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

 Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem szkoły znajduje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Brak wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku placówki jest wyposażony w schody z poręczą oraz w pochylnię, która umożliwia wjazd/wyjazd z budynku osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub osobom z trudnościami w poruszaniu się. Na budynku widnieje tabliczka informacyjna. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Ze względów na specyfikę placówki i bezpieczeństwo uczniów należy poczekać na obsługę/osobę, która otworzy drzwi. W pobliżu wejścia znajduje się punkt informacyjny, gdzie można zasięgnąć informacji odnośnie poszczególnych pomieszczeń, pracujących osób lub otrzymać wsparcie asystenta. Budynek posiada trzy kondygnacje w tym parter i dwa piętra. Pełna dostępność dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jest na parterze. Budynek nie posiada windy. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przestrzeń korytarza jest uporządkowana. W szkole jest możliwość uzyskania wsparcia osoby, która posługuje się językiem migowym. Chęć uzyskania wsparcia w tym zakresie należy zgłosić telefonicznie, do sekretariatu szkoły. W budynku nie zastosowano dodatkowych oznaczeń/informacji za pomocą pisma Braill”a, informacji głosowych. Jest możliwe wejście osoby z psem asystującym.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Sebastian Wójcik
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.12.2021
Data udostępnienia informacji: 01.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 02.01.2023
Liczba wyświetleń: 447
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
02.01.2023
13:39:10
edycja
Sebastian Wójcik
Deklaracja dostępności